Ob-oon care Organic

Ob-oon care Organic

เว็บไซต์บริษัท

ผลิตภัณฑ์ออแกนิก

อบอุ่นกำเนิดจากการมีปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้มีความสนใจเกี๋ยวกับใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข นำธรรมชาติมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ไม่ว่าการรับประทานอาหาร การพักผ่อน รวมทั้งทำสิ่งที่รัก

อบอุ่นจึงถือกำเนิดขึ้นด้วยใจรักและเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในประเทศที่สร้างความแตกต่างด้วยส่วนผสม “Fruit enzyme” ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ 100% ธรรมชาติด้วยส่วนผสมจากออแกนิกและได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก Bioagricert (Natural Bioagricert)จากประเทศยุโรป

ต้องยอมรับว่าปัจจุบัน เมืองไทยยังไม่มีการรับรองมาตรฐานออแกนิก ( organic ) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ฉะนั้นสินค้าออแกนิก ( organic) ที่ผลิตขึ้นในไทย จะต้องได้รับการรับรองจากต่างประเทศ (อิตาลีหรืออเมริกา) “อบอุ่น”จึงยังต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศและบางส่วนจากในประเทศ และขอการรับรองมาตรฐานจากองค์กรมาตรฐานที่เป็นสากลอย่าง USDA (United States Department of Agriculture) และ Bio Agricert จึงถือว่าเป็นสินค้าที่ปลอดสารเคมีอย่างแท้จริง

ความรักจากพ่อแม่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการของลูก เริ่มตั้งแต่สิ่งที่ต้องสัมผัสกับลูกน้อย อาหารการกิน การเสริมสร้างทักษะ ฝึกฝนสร้างพฤติกรรมที่ดี และสิ่งต่างๆอีกมากมาย ซึ่งอบอุ่นมั่นใจว่าคุณแม่ ๆ ทั้งหลายจะต้องสรรหาสื่งที่ดีให้ลูกอย่างแน่นอน

“อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือสิ่งที่ต้องสัมผัสกับผิวลูก” เนื่องจากผิวเด็กแรกเกิด เป็นผิวที่แพ้และแห้งง่าย เป็นผิวที่ไม่อุ้มน้ำ เนื่องจากยังไม่เคยสัมผัสสภาวะแวดล้อมภายนอกมาก่อน สภาวะแวดล้อมปัจจุบันเต็มไปด้วยมลภาวะ แม้กระทั่งในบ้านของเราเองก็ตาม คุณแม่อาจคิดว่าไม่สำคัญใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ แต่จากการวิจัย ผิวเป็นตัวรับอาหารชนิดหนึ่งอย่างดีทีเดียว ฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% เป็นสิ่งสำคัญยื่งที่จะทำให้ผิวได้รับอาหารที่เป็นประโยชน์ รวมถึงสิ่งต่างๆที่ต้องสัมผัสหรือทำความสะอาดกับขวดนม จุกนม จุกเกลียว ถ้วยชาม อุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ ฯลฯ ของลูกน้อย

เนื่องจากปัจจุบัน เทคโนโลยีเริ่มก้าวไกล มีการใช้สารเคมีมาเป็นส่วนประกอบจนเราเริ่มเคยชินและอาจจะลืมธรรมชาติที่แท้จริงไป ฉะนั้นชีวิตเกิดจากธรรมชาติ เราควรอยู่กับธรรมชาติ อบอุ่นเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

** รายได้ส่วนหนึ่งจากการซื้อผลิตภัณฑ์อบอุ่นจากลูกค้าทุกคน จะนำไปสมทบทุนให้กับมูลนิธิรามาธิบดี ซึ่งมีโครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูก, โครงการกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ และอีกหลายๆโครงการ ในพระบรมราชนูปถัมป์ของพระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเมื่อได้นำไป

ขอบคุณจากใจ “อบอุ่น”

Author

Leave a comment

Back to Top