บริษัท มัณฑนิก จำกัด

บริษัท มัณฑนิก จำกัด

เว็บไซต์บริษัท

บริษัท มัณฑนิก จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภท รับเหมาออกแบบตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย อาคารพานิชย์ โรงแรม อาคารสถานที่ทำการ สปา และห้างร้านต่างๆ จากประสบการณ์การทำงานของผู้ก่อตั้งบริษัทในงานกว่า 20 ปี บริษัท มัณฑนิก จำกัด ได้เริ่มต้นจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 ในชื่อบริษัท มัณฑนิก จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

Author

Leave a comment

Back to Top