เบอร์มงคล

เบอร์มงคล

เว็บไซต์บริษัท

ทำไมต้องเลือก เบอร์มงคล ที่ เบอร์เศรษฐี

ทุกเบอร์โทรศัพท์ในเว็บไซต์ เบอร์เศรษฐี.com  ได้ผ่านการคัดสรรมาเฉพาะ เบอร์มงคล อย่างเดียวเท่านั้น  ทุกเบอร์จึงมีความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ใช้ จะพบว่า เบอร์มงคล มีจำนวนเปอร์เซนต์ที่คัดเลือกได้ค่อนข้างน้อย  มีเพียงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์ของเบอร์ทั้งหมดที่ออกมาสู่ตลาด     และถ้าคัด เบอร์มงคล ที่เป็น เบอร์สวย ด้วย ก็จะยิ่งมีเปอร์เซนต์ที่น้อยลงไปอีกมาก ดังนั้น เบอร์มงคล ที่ยิ่งสวยก็ยิ่งมีราคาสูงและหายาก

อีกทั้งการคัดสรร เบอร์มงคล แต่ละเบอร์จะใช้หลักการจับคู่คำทำนายถึงแปดหลัก ทำให้ เบอร์มงคล ทุกเบอร์ในเวปไซต์ของ เบอร์เศรษฐี.com มีความเป็นมงคลที่สมบูรณ์กว่าเบอร์มงคลที่ใช้หลักการจับคู่คำทำนายเพียงเจ็ดหลัก หลักการการคัดเลือกเบอร์ที่ใช้หลักการจับคู่เพียงแค่เจ็ดหลักยังมีความเชื่อที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่อีกมาก ความรู้ เลขศาสตร์ ในเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นศาสตร์ใหม่ หลายอาจารย์ใช้ เลขศาสตร์ ทำนายเบอร์ทั้งหมดเพียงแค่เจ็ดหลัก โดยตัดเลขรหัสออกถึงสามตัว นำเลขที่เหลือทั้ง 7 หลักมาทำนายเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งสามารถจับคู่ทำนายได้ทั้งหมดเพียง 6 คู่ แต่ถ้าใช้ *เลขเบอร์โทรศัพท์ 8 หลักทำนายเบอร์ หลังเลขรหัส 08, 09, 06, จะนำมาทำนายได้ทั้งหมดถึง 7 คู่ ความถูกต้องสมบูรณ์ของคำทำนายจะมีมากกว่าใช้เลขเบอร์โทรศัพท์เพียงแค่ 7 หลัก (6 คู่คำทำนาย )

ดังนั้นเบอร์โทรศัพท์บางเบอร์ที่ใช้เพียง 7 หลักที่เดิมคิดว่าเป็น เบอร์ดี อาจกลายเป็นเบอร์เสีย เมื่อใช้หลักการทำนายด้วยหลักการ 8 หลัก (7 คู่คำทำนาย)

ตัวอย่างเช่น

08-1365xxxx ถ้าพิจารณา 8 หลัก เบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์เสีย จากคู่เลข “13”

081-365xxxx หากพิจารณาเพียง 7 หลัก เบอร์นี้จะกลายเป็น เบอร์ดี เพราะไม่พิจารณา คู่เลข “13”

ใครนำเบอร์เสียไปใช้ แต่คิดว่าเป็น เบอร์ดี ก็ต้องแล้วแต่โชคชะตา ผลจะเป็นอย่างไรไม่นานคงรู้กัน

เมื่อเลือก เบอร์มงคล ได้แล้ว ผู้ใช้เบอร์มงคล ควรมีผู้รู้ เลขศาสตร์เบอร์มือถืออย่างถ่องแท้เพื่อช่วยชี้แนะในการเลือกเบอร์จะทำให้ได้ เบอร์ดี  เบอร์มงคล ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง   ก่อให้เกิดประโยชน์สมดังใจที่ผู้ใช้ปรารถนา

รายการเบอร์โทรศัพท์ใน เบอร์เศรษฐี  ทุกเบอร์ถูกคัดเลือกโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เลขศาสตร์ เบอร์มือถือ ที่ศึกษาวิชา เลขศาสตร์ มากว่า30ปี ตั้งแต่ปี 2526

ปัจจุบันวิชา เลขศาสตร์ ได้มีการประยุกต์มาใช้กับ เบอร์โทรศัพท์    มือถือ กันอย่างมากมาย   ความหมาย เลขศาสตร์ ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปให้ทันยุคทันสมัย ให้เหมาะสมกับผู้คนในปัจจุบันซึ่งที่มีวิถีชีวิตต่างไปจากเดิมเมื่อ30-40ปีก่อนเป็นอย่างมาก

การเลือก เบอร์​มงคล ควรเลือกให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล จึงจะ   เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่   องค์ประกอบในการเลือกต้องสอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคล  โดยคำนึงถึง  เพศ วัย อาชีพ สถานภาพการสมรส ที่แต่ละคนแตกต่างกันไปไม่เหมือนกัน  ดังนั้น เบอร์มงคล แต่ละเบอร์จึงเหมาะกับบุคคลเฉพาะคนใดคนหนึ่งเท่านั้น    โปรแกรมในเว็บไซด์  เบอร์เศรษฐี  สามารถตรวจสอบความหมาย ความเป็นมงคล ของเบอร์โทรศัพท์ ตลอดจนค้นหาเบอร์ที่เหมาะสมได้ตามที่ต้องการ   หากต้องการความเป็นเฉพาะบุคคลก็สามารถติดต่อนัดหมายปรึกษากับอาจารย์​ผู้เชี่ยวชาญได้เลยครับ

Author

Leave a comment

Back to Top