วีแคล กรุ๊ป

วีแคล กรุ๊ป

เว็บไซต์บริษัท

วีแคล กรุ๊ป เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 ได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพ ตลอดจนนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆที่เหมาะกับวัยรุ่นยุคใหม่  ด้วยการควบคุมและรับรองตามมาตรฐานสากลอย่างถูกต้องผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย แปลกใหม่ คุ้มค่า และ เห็นผลจริงให้กับผู้บริโภคเสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ดีจนได้รับการยอดรับว่าเห็นผลจริง และนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของเรายังได้รับมารตฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

มาตราฐานการรับรอง

เพื่อผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่สุดแก่ผู้บริโภค วีแคล กรุ๊ป มุ่งมั่นดำเนินกระบวนการตามมาตรฐานสากล ดูแลควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการรับรองเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ มากมาย อาทิ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตราย HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

Author

Leave a comment

Back to Top