บริษัท ซี.เอช. สวิทช์เทค จำกัด

บริษัท ซี.เอช. สวิทช์เทค จำกัด

เว็บไซต์บริษัท

บริษัท ซี.เอช. สวิทช์เทค จำกัด

กับจุดเริ่มต้นบนถนนสายธุรกิจในฐานะ “ผู้ผลิต” สะพานไฟตราช้างที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับในเรื่องความ แข็งแกร่ง ทนทาน และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ภายใต้โรงงานผลิตที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งวัตถุดิบ เครื่องมือ เทคโรโลยีในการผลิต และบุคคลาควบคุมการผลิต ที่มีความเชี่ยวชาญ จึงถือเป็นก้าวสำคัญ ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ CHANG (ช้าง) ได้รับความไว้วางใจเสมอมา

Author

Leave a comment

Back to Top